Национален парк
Рила

Проекти и програми
Начало
Паркове
Дейности
Новини
Туризъм
Библиотека
Връзки
За контакти

Български
English


В тригодишния план за действие по Плана за управление на НП “Рила”, приоритетно са включени следните програми и проекти:

·Управление на природните компоненти
·Програма за развитие и поддържане на резерватите
·Програма за борба с ерозията
·Противопожарна програма
·Програма за управление на субалпийските и алпийските местообитания
·Програма за управление на горите
·Програма за управление на ресурсите от лечебни растения, горски плодове, гъби и др.
·Програма за управление на отпадъците
·Програма за намаляване и контрол над неместните видове
·Програма за управление на състоянието на популациите на диви животни
·Програма – Приложни изследвания
·Управление на посетителите
·Програма за интерпретация и образование
·Партньори и местни общности
·Програма за генериране на доходи в общините
·Програма за съвместно управление на природните ресурси
·Програма за развитие на охранителната дейност
·Програма за консултации, обществена информация и връзки с обществеността
·Програма за развитие и поддържане на инфраструктурата
·Програма за информационно обезпечаване на ДНП
·Програма за развитие на човешките ресурси
·Програма за утвърждаване идентичността на парка
·Програма за финансови механизми
·Програма за уреждане на собствеността на сгради и съоръжения съгласно действащата нормативна уредба
карта на сайта | помощ | добави снимка
Copyright© 2002-2013 Всички права запазени Парковете в България
Уеб дизайн PIMDESIGN